نحوه چیدن ظروف در ماشین ظرفشویی

نحوه چیدن ظروف در ماشین ظرفشویی

۱ – قبل از چیدن ظروف مواد غذایی اضافی را از روی آن پاک کنید . 

۲ – در ماشین ظرفشویی های جدید برای هر نوع ظرف جای مخصوص و نحوه چیدن مخصوص در نظر گرفته شده این موارد را رعایت کنید .
۳ – ظروف پلاستیکی در ماشین ظرفشویی هیچگاه خشک نمی شوند .
۴ – ظروف مسی یا روی را هیچوقت در ماشین ظرفشویی قرار ندهید چون کدر می شوند .
۵ – دیس و بشقاب در محل خود به صورت مورب قرار داده شود .
۶ – قاشق ، چنگال و چاقو از سمت دسته باید در سبد مخصوص قرار گیرد .
۷ – لیوان باید به صورت مورب و به سمت پاین قرار داده شود .
۸ – اگر ماشین ظرفشویی شما آاگ یا الکترولوکس است برای شستن ظروف دیس و بشقاب بزرگ سبد را در حالت مخصوص قرار دهید تا فضای بیشتری در دسترستان باشد .

 

نحوه چیدن ظروف در ماشین ظرفشویی

Call Now Button