ارورهای ماشین لباسشویی سامسونگ SAMSUNG

ارورهای ماشین لباسشویی سامسونگ SAMSUNGارورهای ماشین لباسشویی سامسونگ

ماشین لباسشویی سامسونگ از تکنولوژی هوشمند عیب یابی بهرمند است

و در صورت بروز ایراد فنی داخلی ضمن تشخیص نوع ایراد پیغامی را در صفحه نمایشگر خود نشان می دهد

که عملیات تعمیر را آسان تر می کند لیست کلیه ارورهای متداول برای مدلهای زیر گرداوری شده است :

 

سامسونگ SAMSUNG 1065 سامسونگ SAMSUNG 1076 سامسونگ SAMSUNG 11V سامسونگ SAMSUNG 10U
سامسونگ SAMSUNG 1236S سامسونگ SAMSUNG 1236  سامسونگ SAMSUNG 1230 سامسونگ SAMSUNG 1226S
 سامسونگ SAMSUNG 1288  سامسونگ SAMSUNG 1275S  سامسونگ SAMSUNG 1226  سامسونگ SAMSUNG 1265
سامسونگ SAMSUNG 1488S سامسونگ SAMSUNG 1432  سامسونگ SAMSUNG 1288S سامسونگ SAMSUNG 12U
سامسونگ SAMSUNG 1489 سامسونگ SAMSUNG 1489S  سامسونگ SAMSUNG 1495SX سامسونگ SAMSUNG 1499B
سامسونگ SAMSUNG B1182 سامسونگ SAMSUNG B1085A  سامسونگ SAMSUNG B1085 سامسونگ SAMSUNG 1495S
سامسونگ SAMSUNG B1230 سامسونگ SAMSUNG B1225  سامسونگ SAMSUNG B1075T سامسونگ ۱۴۹۲ Combo
سامسونگ SAMSUNG B1282 سامسونگ SAMSUNG B1285  سامسونگ SAMSUNG B1287 سامسونگ SAMSUNG B1287S
سامسونگ SAMSUNG F14 سامسونگ SAMSUNG H12000  سامسونگ SAMSUNG H14 سامسونگ SAMSUNG J121
سامسونگ SAMSUNG J1220T سامسونگ SAMSUNG J1286  سامسونگ SAMSUNG J141 سامسونگ SAMSUNG J141S
سامسونگ SAMSUNG J145S سامسونگ SAMSUNG J147C سامسونگ SAMSUNG 11V سامسونگ SAMSUNG J1484
سامسونگ SAMSUNG J1488S سامسونگ J149  سامسونگ SAMSUNG J1495 سامسونگ ۱۱G
سامسونگ ۱۲B سامسونگ ۱۴۹  سامسونگ ۱۴B سامسونگ B1022
سامسونگ J1235 سامسونگ J1238  سامسونگ J1245 سامسونگ J1250
سامسونگ Q144 سامسونگ SAMSUNG Q1455  سامسونگ SAMSUNG Q1495 سامسونگ SAMSUNG Q1495S
سامسونگ SAMSUNG WA10UP سامسونگ SAMSUNG WA11G9  سامسونگ  WA12B9 سامسونگ  WA12UP
سامسونگ  WFE1075BD سامسونگ WT89  سامسونگ WA14B9  سامسونگ SAMSUNG T90
سامسونگ SAMSUNG J1488 سامسونگ ۱۲۴۰ سامسونگ Model B1228 سامسونگ SAMSUNG Q140
سامسونگ SAMSUNG J1430 سامسونگ SAMSUNG J121S سامسونگ SAMSUNG B1482 سامسونگ  AIRWASH12
سامسونگ SAMSUNG 1275 سامسونگ SAMSUNG 1420 سامسونگ SAMSUNG 14V سامسونگ SAMSUNG 10U
سامسونگ SAMSUNG 1076 سامسونگ SAMSUNG H14

ارورهای رایج که بوسیله کاربر قابل رفع می باشد :

 

 ۵E – SE مشکل در تخلیه آب 
۴E   مشکل در آب ورودی
dE درب ماشین خوب بسته نشده است
UE بار اضافه در ماشین یا فشار زیاد روی دیگ

 

 ۵E – SE مشکل در تخلیه آب 
۴E   مشکل در آب ورودی
dE درب ماشین خوب بسته نشده است
UE بار اضافه در ماشین یا فشار زیاد روی دیگ
۳E تاکو موتر مشکل دارد
bE راه انداز موتور (تریاک)مشکل دارد (برد)
OE سنسور فلاو کف فعال شده است
LE نشتی آب پس از تکرار ۴ بار عدم توازن سطح آب
HE مشکل در المنت و گرم کردن آب
tE سنسور دما
IE هیدروستات و مشکل سطح آب
CE درجه آب غیر طبیعی تشخیص داده شده

E1

در زمان اختصاص داده شده پر نشده

E2

پمپ نخواھد خالی – تخلیه نمی

E3

سرریز با آب– overfilling

E5

دمای آب افزایشی و کاھشی بیش از حد سرعت

E6

دمای آب افزایشی و کاھشی بیش از حد سرعت

E7

سوئیچ فشار

E8

دمای بیش از حد بالا در مواد شستشو دمای پایین

E9

نشت آب، سطح آب را کاھش داده است

EA

خطا ژنراتور موتور

EB

خطا موتور

EC

مقاومت حساس به ED
درھای باز

۵E

عدم تخلیه آب توسط ماشین لباسشویی

۴E

 زمان پر کردن آب
درب ماشین لباسشویی به عنوان باز بودن تشخیص داده

UE

ماشین لباسشویی یک بارنامتعادل شناسایی کرده است

۳E

تشخیص گسل موتور

OE

ماشین لباسشویی وضعیت بیش از حد پر شناسایی کرده است

LE

تشخیص نشت آب

HE

خطا ھای آب گرم
اشکال در سنسور حرارت آب تشخیص داده

IE

گسل سنسورسطح آب 

CE

دمای آب غیر طبیعی تشخیص داده شده
برخی خطاها هم مشابه هم بوده و یا با خطای دیگر یکی است :

bE1

۱۲E

bE2

۱۴E

dE2

۵E

E2

dE or dE1

Ed

LE

E9/11E

۴E1 or 4E2

۴Ed

CE

E8

۴E

E1

۶E

bE3

۱۸E

FE

FE

H1 or HE

HE1

E5

HE2

HE2

tE1 or tE2 or tE3

۱E

E7

۳E

EA/EB

۸E

۹E1

PH1

۹E2

AE

۱۳E

bE

t1 or t2

tE

EC

UC

HOT

UE

E4

Sud

OE

E3

******************************************
توجه
برای آشنایی با قطعات به بخش قطعات لوازم خانگی مراجعه کنید . (ساختمان – تست – نحوه تعویض قطعات لباسشویی )
در صورت نیاز به تکنسین و درخواست تعمیر با شماره های مندرج در سایت تماس بگیرید . (تعمیرگاه و نمایندگی های مجاز)
توضیحات تکمیلی هر ارور را در ادامه می توانید مطالعه کنید :

خطای ۴e در ماشین لباسشویی samsung

خطای se در ماشین لباسشویی سامسونگ

خطای de ماشین لباسشویی سامسونگ

ریست ماشین لباسشویی سامسونگ

ارور uc لباسشویی سامسونگ

رفع ارور le در ماشین ظرفشویی سامسونگ

ارور he2 در ماشین لباسشویی سامسونگ

عیب یابی ماشین لباسشویی سامسونگ

خطای se در ماشین لباسشویی سامسونگ

خطای ۴e در ماشین لباسشویی samsung

خطای sud در ماشین لباسشویی سامسونگ

خطای de ماشین لباسشویی سامسونگ

ریست ماشین لباسشویی سامسونگ

خطای ۴c لباسشویی سامسونگ

رفع ارور le در ماشین ظرفشویی سامسونگ

ارور he2 در ماشین لباسشویی سامسونگ

خطای se در ماشین لباسشویی سامسونگ

خطای de ماشین لباسشویی سامسونگ

ریست ماشین ظرفشویی سامسونگ

خطای e4 در ماشین ظرفشویی

عیب یابی ماشین ظرفشویی سامسونگ

رفع خطای e2 در ماشین ظرفشویی سامسونگ

ارور ۵ud ماشین لباسشویی سامسونگ

تعمیر ماشین لباسشویی سامسونگ


نمایندگی سامسونگ , ریست کردن ,

تعمیرگاه مجاز مرکزی رسمی , تعویض , قیمت ,

فروش , آموزش , نمایندگی ها , اصفهان ,

تبریز , مشهد , کرج , تهران , ایران , اراک , قم , بندرعباس , بوشهر , رشت , آمل , اردبیل ,


Call Now Button