ارور خطای ۴E در ماشین لباسشویی سامسونگ

کد ارور خطا

۴E

مشکل در آب ورودیارور خطای ۴E در ماشین لباسشویی سامسونگ

شیر آب بسته است

فیلتر های ورودی گرفته است .

اتصالت مربوطه قطعی دارد

برد دستگاه خراب است.

 

 

سایر خطاهای لباسشویی سامسونگ :

خطای sud در ماشین لباسشویی سامسونگ

خطای se در ماشین لباسشویی سامسونگ

خطای ۴e در ماشین لباسشویی samsung

ارورهای ماشین لباسشویی سامسونگ SAMSUNG

تعمیر لباسشویی سامسونگ ارور ۴E

ریست لباسشویی سامسونگ

ارور خطای ۵E – SE در ماشین لباسشویی سامسونگ SAMSUNG

ارور خطای dE در ماشین لباسشویی سامسونگ SAMSUNG

ارور خطای ۴E در ماشین لباسشویی سامسونگ SAMSUNG

ارور خطای ۴E در ماشین لباسشویی سامسونگ

 

آموزش, ارور خطای ۴e در ماشین لباسشویی سامسونگ SAMSUNG, ارور لباسشویی سامسونگ, تعمیر ماشین لباسشویی سامسونگ, تعمیرگاه سامسونگ, تعمیرگاه مرکزی سامسونگ, خطای ۴e در ماشین لباسشویی سامسونگ,لباسشویی سامسونگ, نمایندگی سامسونگ

Call Now Button