تعمیر لباسشویی سامسونگ ارور ۴E

تعمیر لباسشویی سامسونگ ارور ۴E

[ratings]

تعمیر لباسشویی سامسونگ ارور ۴E

چه موقع در لباسشویی های سامسونگ خطای ۴E نمایش داده می شود و چگونه برطرف می شود .

 

این خطا زمانی در لباسشویی سامسونگ نمایش داده می شود که به هر دلیلی برد ورود آب را تشخیص نداده باشد .

با توجه به این خطا هر یک از موارد زیر به ترتیب اولویت ممکن است رخ داده باشد :

  • فشار آب کم شده .
  • شیر آب بسته است .
  • شیلنگ ورودی آب تا خورده .
  • فیلتر آب ورودی کثیف شده و یا جرم گرفته است .
  • شیلنگ هیدروستات جرم گرفته .

 

تعمیر لباسشویی سامسونگ ارور ۴E

Call Now Button