خطای ۳e در ماشین لباسشویی سامسونگ

خطای ۳e در ماشین لباسشویی سامسونگ

در صورتیکه برد به موتور فرمان داده باشد اما گردش به برد به درستی ارسال نشود . این خطا رخ می دهد .

موارد زیر به ترتیب اولویت :

تاکو موتور مشکل داردخطای 3e در ماشین لباسشویی سامسونگ

اتصالات موتور

برد قسمت تاکو مشکل دارد .

برنامه ریزی مجدد برد کنترل

 

 

 

 

 

هزینه تعمیر لباسشویی,قیمت موتور لباسشویی سامسونگ,ریست خطای لباسشویی سامسونگ

خطای ۳e در ماشین لباسشویی سامسونگ

Call Now Button