راهنمای خرید و تعمیر ساید

در یخچالها دو نوع سیستم خنک کننده وجود دارد و یکی سیستم خنک کننده ی دیفراست و دیگری سیستم خنک کننده ی نفراست. هوای سرد شده توسط  اواپراتور و رطوبتش به یخ تبدیل می شود و سرانجام به اواپراتور می چسبد. همین هوای منجمد و سرد داخل یخچال می شود و اگر رطوبت و برفک مواد غذایی را به خود می گیرد

به این صورت است که هیچ برفکی در داخل یخچال مشاهده نمی شود . همه ی یخچالهای ساید بای ساید دارای سیستم خنک کنندگی از نوع بدون برفک نفراست هستند

اما یک سیستم خنک کننده ای به نام خنک کننده ی دوگانه در ساید بای ساید ها استفاده می شود که کنترل بیشتری بر روی دما و رطوبت دارد. این سیستم هم هوای خنک داخل فریزر و هم هوای مرطوب داخل یخچال را تامین می کند

یعنی با مجهز بودن به سیستم خنک کننده ی دوگانه هم مواد غذایی داخل فریزر منجمد می شوند وهم مواد غذایی و میوه و سبزیجات داخل یخچال با حفظ رطوبت سالم و تازه می مانند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Call Now Button