خطاهای ماشین ظرفشویی سامسونگ

خطاهای ماشین ظرفشویی سامسونگ

 

 

خطای ظرفشویی سامسونگ مدل : D146
dr خطای درب
E2 خطای ورودی آب
E3 خطای تاخیر در اب گیری
E4 خطای تامین آب گرم
F1 خطای جریاى سنج آب
F3 خطای نشت آب
F4 خطای دمای زیاد آب
F5 خطای دمای پایین آب
F6 خطای نشت شیربرقی
F8 خطای موتور
ts – to خطای ترمیستور

 

تعمیر ظرفشویی سامسونگ خطای F1

این خطا زمانی بروز می کند که سنسور گردش آب ورودی اطلاعات ضد و نقیض داده باشد .

 

در سیستم های الکترونیکی برای عیب یابی از مشخصه ها و اطلاعات سنسور ها و همچنین زمان بندی استاندارد استفاده می شود .

مثلا زمانی که دستگاه فرمان آبگیری را می دهد باید در طی مدت ۳۰ ثانیه اول هیدروستات و آبشمار وجود آب را سنس کند و آهنگ آب وردی بر اساس تابع خاص بوده و در صورت عدم هماهنگی خطا شناسایی می شود .

خطای F1  در ظرفشویی سامسونگ مربوط به سنسور آتشمار بوده و باید چک شود .

 

تعمیر ماشین ظرفشویی سامسونگ

نمایندگی ظرفشویی سامسونگ

تعمیرگاه های مجاز ظرفشویی

 

 

تعمیر ماشین ظرفشویی سامسونگ خطای E2

در ماشین ظرفشویی های سامسونگ در صورتیکه آب بدرستی و در زمان مشخص وارد نشود این خطا بروز می کند .

در ظرفشویی سامسونگ ورود آب توسط هیدروستات انالوگ بررسی می شود و تغیرات آب ورودی به لگن در زمان آبگیری تست می شود .

برای تعمیر ظرفشویی و رفع خطای E2 به موارد زیر توجه فرمایید :

  • شیر آب ورودی کاملا باز باشد .
  • فشار آب مناسب باشد .
  • فیلتر موجود بر شیلنگ ورودی کیپ نشده باشد .
  • اتصالات هیدروستات .
  • مخزن ورودی گرفتگی دارد .
  • شیر برقی خراب است .
  • اتصالات شیر برقی را تست کنید .
  • برد معیوب است .

 

تعمیر ماشین ظرفشویی سامسونگ خطای E2

Call Now Button